Postup krajů při stanovení rozsahu náhrady za výkon pracovní povinnosti