Směrnice MV a pomůcka krizového řízení k vedení evidence o přechodných změnách pobytu osob za krizových stavů