(ALL) Aktualizace vzoru Plánu odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události a metodická pomoc HZS Jihomoravského kraje ke zpracování tohoto plánu

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje zaktualizoval pro rok 2023 vzor Plánu odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události.

Zásadní změnou je sloučení postupů na přívalovou povodeň a větrnou smršť/tornádo – nově postup na extrémní klimatické jevy (doplněno zejm. o zkušenosti z krizové situace tornádo, které zasáhlo obce na Hodonínsku a Břeclavsku v roce 2021). Velkou změnu rovněž prodělaly postupy na narušení dodávky pitné vody. V souvislosti s tím byly do pomocné části vloženy dva nové soubory - C7 (Metodika výdejních míst pitné vody) a C8 (Formulář k vyrozumění o narušení dodávek pitné vody v JMK). Dále byl zaktualizován ve velké míře soubor se vzory tísňových zpráv obyvatelstvu.

Máte-li již Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události zpracován, všechny výše uvedené postupy/soubory vyměňte za nové + v pomocné části doplňte soubory k narušení dodávek pitné vody (C7 a C8).

Vše o změnách oproti verzi z roku 2017 naleznete ve změnovém listu (viz příloha).

 

V této souvislosti nabízí Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje starostům obcí možnost bezplatného poskytnutí metodické pomoci při aktualizaci stávajícího či zpracování nového Plánu odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události.

Další informace a aktuální vzor Plánu odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události naleznete v části Dokumenty / Plán odezvy obce na MU

S žádostí o metodickou pomoc kontaktujte:

  • pro okres Blansko: kpt. Ing. Zdeněk Zouhar, tel.: 950 611 132, e-mail: zdenek [dot] zouhar [at] firebrno [dot] cz (zdenek[dot]zouhar[at]firebrno[dot]cz)  
  • pro okres Brno-město a Brno-venkov: pplk. Mgr. Miroslav Menšík, tel.: 950 630 155, e-mail: miroslav [dot] mensik [at] jmk [dot] izscr [dot] cz (miroslav.mensik@)zdenek [dot] zouhar [at] jmk [dot] izscr [dot] cz (firebrno.cz)
  • pro okres Břeclav: kpt. Bc. Rostislav Bernát, tel.: 950 615 142, e-mail: rostislav [dot] bernat [at] firebrno [dot] cz (rostislav.bernat@)zdenek [dot] zouhar [at] jmk [dot] izscr [dot] cz (firebrno.cz)
  • pro okres Hodonín: por. Bc. Vojtěch Kölbel, tel.: 950 621 123, e-mail: vojtech [dot] kolbel [at] jmk [dot] izscr [dot] cz (vojtech.kolbel@)zdenek [dot] zouhar [at] jmk [dot] izscr [dot] cz (firebrno.cz)
  • pro okres Vyškov: por. Ing. Helena Formánková, tel.: 950 641 122, e-mail: helena [dot] formankova [at] firebrno [dot] cz (helena.formankova@)zdenek [dot] zouhar [at] jmk [dot] izscr [dot] cz (firebrno.cz )
  • pro okres Znojmo: kpt. Bc. Pavel Pacula, tel.: 950 645 132, e-mail: pavel [dot] pacula [at] jmk [dot] izscr [dot] cz (pavel.pacula@)zdenek [dot] zouhar [at] jmk [dot] izscr [dot] cz (firebrno.cz )