Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.

Zpracovatelem plánu jsou orgány obce v součinnosti s hasičským záchranným sborem kraje, který poskytuje obcím metodickou pomoc při zpracování (seznamuje obce na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení).

Vzor plánu:

zip.pngPOOO (2023).zip

Pro korektní zobrazení plánu a funkčnost odkazů je nutné vzor plánu editovat v software Microsoft Word!

S žádostí o metodickou pomoc při zpracování plánu nebo ohledně individuální konzultace z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení kontaktujte:

  • pro okres Blansko: kpt. Ing. Zdeněk Zouhar, tel.: 950 611 132, e-mail: zdenek [dot] zouhar [at] hzscr [dot] cz
  • pro okres Brno-město a Brno-venkov: pplk. Mgr. Miroslav Menšík, tel.: 950 630 155, e-mail: miroslav [dot] mensik [at] hzscr [dot] cz
  • pro okres Břeclav: por. Bc. Rostislav Bernát, tel.: 950 615 142, e-mail: rostislav [dot] bernat [at] hzscr [dot] cz
  • pro okres Hodonín: kpt. Ing. Vojtěch Kölbel, tel.: 950 621 123, e-mail: vojtech [dot] kolbel [at] hzscr [dot] cz
  • pro okres Vyškov: por. Ing. Helena Formánková tel.: 950 641 122, e-mail: helena [dot] formankova [at] hzscr [dot] cz
  • pro okres Znojmo: kpt. Bc. Pavel Pacula, tel.: 950 645 132, e-mail: pavel [dot] pacula [at] hzscr [dot] cz