Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí.

Zpracovatelem plánu jsou orgány obce v součinnosti s hasičským záchranným sborem kraje, který poskytuje obcím metodickou pomoc při zpracování (seznamuje obce na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení).

Vzor plánu:

zip.pngPOOO (2023).zip

Pro korektní zobrazení plánu a funkčnost odkazů je nutné vzor plánu editovat v software Microsoft Word!

S žádostí o metodickou pomoc při zpracování plánu nebo ohledně individuální konzultace z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení kontaktujte:

  • pro okres Blansko: kpt. Ing. Zdeněk Zouhar, tel.: 950 611 132, e-mail: zdenek [dot] zouhar [at] hzscr [dot] cz
  • pro okres Brno-město a Brno-venkov: kpt. Ing. Dana Menšíková, tel.: 950 630 137, e-mail: dana [dot] mensikova [at] hzscr [dot] cz (dana[dot]mensikova[at]hzscr[dot]cz)
  • pro okres Břeclav: kpt. Bc. Rostislav Bernát, tel.: 950 615 142, e-mail: rostislav [dot] bernat [at] hzscr [dot] cz (rostislav[dot]bernat[at]hzscr[dot]cz)
  • pro okres Hodonín: kpt. Ing. Vojtěch Kölbel, tel.: 950 621 123, e-mail: vojtech [dot] kolbel [at] hzscr [dot] cz (vojtech[dot]kolbel[at]hzscr[dot]cz)
  • pro okres Vyškov: por. Ing. Helena Formánková tel.: 950 641 122, e-mail: helena [dot] formankova [at] hzscr [dot] cz (helena[dot]formankova[at]hzscr[dot]cz)
  • pro okres Znojmo: kpt. Bc. Pavel Pacula, tel.: 950 645 132, e-mail: pavel [dot] pacula [at] hzscr [dot] cz (pavel[dot]pacula[at]hzscr[dot]cz)