Doprava v JMK

Aktuální dopravní informace z Jednotného systému dopravních informací pro ČR jsou pro všechny řidiče dostupné prostřednictvím různých typů dopravních informačních služeb.

Před cestou

Před cestou nebo v průběhu cesty

  • dopravní informační služby telekomunikačních operátorů (hlasové, datové).
  • Aplikace projektu RODOS (Rozvoj dopravních systémů) publikuje aktuální dopravní situaci na vybraných komunikacích ČR formou jednoduché grafiky na adrese http://www.centrum-rodos.cz/.

V průběhu cesty

  • zařízení pro provozní informace a proměnné dopravní značky,
  • rozhlasové vysílání,
  • služba RDS-TMC.

Dopravní situace na železnici - grafická prezentace polohy vlaků 

https://provoz.szdc.cz/GRAPPNV/

Dopravní situace v Brně

http://www.doprava-brno.cz