Další důležité odkazy

Energetika v JMK

innogy

www.innogy.cz

Pohotovost plyn: tel. 1239

E.ON

www.eon.cz

Poruchová služba: tel. 800 22 55 77

Informační systém plánování civilních zdrojů

www.argis.cz

Informační systém Krizové komunikace

www.krizkom.cz - Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR) vyvíjí a provozuje Informační systém krizové komunikace - IS Krizkom jako nástroj informační podpory pro řízené a evidované předávání požadavku na věcné zdroje, které orgány krizového řízení stanovené zákonem č.  240/2000 Sb. potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejich následků.  

Povodňový plán ČR

www.dppcr.cz

Vodohospodářský informační portál

voda.gov.cz - postřednictvím jednotných, přehledných a snadno dostupných aplikací zde resorty prezentují široké veřejnosti věrohodné informace o našich vodách a tak přispívají k její lepší a včasné informovanosti.

Povodňový informační systém

www.povis.cz - Povodňový informační systém POVIS slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit.