Znečištění ovzduší

Mapa znečištění ovzduší

Mapy znečištění ovzduší naleznete na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu

Mapy jsou pouze informativní a orientační. Mapy jsou vytvářeny na základě modelování s použitím naměřených a neverifikovaných dat automatizovaných monitorovacích stanic (AMS), mohou obsahovat chybné údaje a mohou být neúplné.