Přehled zdrojů ohrožení v JMK

PŘEHLED MOŽNÝCH ZDROJŮ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Následující přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území Jihomoravského kraje zahrnuje pouze stacionární a geograficky definovatelné zdroje ohrožení. Tento přehled proto nezahrnuje hrozby jako jsou vichřice, tornáda, sněhové kalamity apod.

Legenda:

(A) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny A dle zák. 224/2015 Sb.

(B) - objekt zařazen kvůli množství nebezpečných látek do skupiny B dle zák. 224/2015 Sb.

ČS PHM - čerpací stanice pohonných hmot

JE - jaderná elektrárna

LPG - propan-butan

LTO - lehké topné oleje

NCHL - nebezpečné chemické látky

NO - nebezpečný odpad

ORP - obec s rozšířenou působností

PMO -  Povodí Moravy

Q100 - povodeň stoletá (přirozená povodeň)

Q1000 - povodeň tisíciletá (zvláštní povodeň)

RA zářič - radionuklidový zářič

RP - ropné produkty

SNS - sběrné naftové středisko

TDI - toluendiisokyanát

VD - vodní dílo

ZS - zimní stadion

5 / 10 / 20 km - zóna havarijního plánování JE Dukovany