(ALL) Další opatření (oblast sociálního zabezpečení, pojistném na veřejné zdraví, oblast vzdělávání, oblast evidence tržeb)

HZS JmK informuje, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupila Vláda České republiky k přijetí dalších krizových opatření.

Opatření se týkají:

  • 133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  • 134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • 135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
  • 136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  • 137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

pdf.pngsb048-20.pdf