(ALL) Informace ke cvičení „Radiační nehoda na Jaderné elektrárně Dukovany“

HZS JmK informuje, že dne 2. 7. 2020 v 8. 00 hod. dojde k prověření nově nastaveného systému vyrozumění v Jihomoravském kraji v případě radiační nehody / havárie na Jaderné elektrárně Dukovany.

Vyrozumění v případě reálné situace probíhá tak, že držitel povolení (ČEZ) je mimo jiné povinen v případě radiační nehody spojené s podezřením na možný únik radioaktivních látek nebo šíření ionizujícího záření z areálu jaderného zařízení nebo pracoviště se zdrojem ionizujícího záření nebo radiační havárie neprodleně vyrozumět také místně příslušné starosty obcí s rozšířenou působností a místně příslušného hejtmana kraje prostřednictvím územně příslušného operačního střediska Hasičského záchranného sboru České republiky. Pro vyrozumění o události se využívá „Vyrozumívací formulář a Informační formulář“.

Dle nově nastaveného systému vyrozumění v Jihomoravském kraji v případě radiační nehody i havárie na Jaderné elektrárně Dukovany jsou prostřednictvím KOPIS HZS JmK  také vyrozuměni místně příslušní starostové obcí v ZHP JE Dukovany a další subjekty dotčené případnou radiační nehodou / haváriíPro vyrozumění o události se využívá SMS a automatický systém odesílání hlasové zprávy (AMDS). Ty odkazují na krizový portál Jihomoravského kraje KRIZPORT, kde jsou následně informace doplňovány a upřesňovány.

V reálné situaci se od výše zmíněných nepožaduje zpětná reakce na obdrženou informaci o radiační nehodě / havárii na Jaderné elektrárně Dukovany.

Pokyny, jak postupovat během cvičení budou na KRIZPORTu v den cvičení.

Ještě jednou upozorňujeme na to, že se bude jednat o prověření nově nastaveného systému vyrozumění v Jihomoravském kraji ze strany KOPIS HZS JmK v případě radiační nehody / havárie na Jaderné elektrárně Dukovany, sledujte KRIZPORT.

 

V případě dotazů kontaktujte:

kpt. Mgr. Martinu Koubovou, tel.: 777 364 591