(ALL) Informace ohledně prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany

HZS JmK ve spolupráci s odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR nabízí ke stažení materiály, které jsou určeny ukrajinským uprchlíkům, kteří žádají o prodloužení dočasné ochrany.

V přiložených souborech najdete tyto informace:

  • přehledy s obecnými informacemi k prodlužování dočasné ochrany (v české i ukrajinské verzi)
  • vzhledem k vysokému počtu osob mladších 18 let, které bude při prodloužení dočasné ochrany muset zastupovat jejich odpovědný zástupce, také zvláště vytvořené shrnutí požadavků na zástupce osob mladších 18 let, jak doložit rodinné vazby (v české i ukrajinské verzi, navíc ve verzi pro tisk i případné vyvěšení online)

Zároveň je většina těchto materiálů dostupná také na facebookových stránkách Naši Ukrajinci (oampMV), zřízených speciálně pro osoby s udělenou dočasnou ochranou. Na sociálních sítích je tak možné tyto materiály přesdílet přímo z toho profilu.