(ALL) Připomenutí nabídky služby pro osoby se zdravotním postižením

HZS JmK připomíná nabídku služby osobám, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo je při jejich záchraně nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy, zaevidovat se na speciální seznam vedený HZS ČR. Při příjmu tísňového volání od evidované osoby se operátorovi tísňové linky automaticky zobrazí specifické potřeby komunikace s danou osobou (např. neslyšící) nebo další závažné informace, díky kterým budou zasahující hasiči informováni o specifických potřebách této osoby (např. transport osoby na vozíčku).

 

Více informací, včetně vzoru žádosti o zařazení do seznamu, naleznete v tomto článku:

Evidence osob se specifickými potřebami