(ALL) Stanovisko MV k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku a informaci MŽP k třídění odpadů