(ALL) Změny a nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (ochrana dýchacích cest, omezení obchodu a služeb, testování žáků a studentů ve školách, omezení provozu škol a školských zařízení)

HZS JmK předává k dispozici opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které upravují podmínky nošení ochrany dýchacích cest, omezují provoz obchodů a služeb, upravují podmínky testování studentů a žáků ve školách a omezení provozu škol a školských zařízení. 

Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest:

  • rozšiřuje stanovené výjimky z nošení respirátoru o uchazeče o vzdělávání ve středních školách při přijímací zkoušce (platnost od 21. dubna 2021)

Mimořádné opatření k omezení obchodu a služeb:

  • upravuje provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním
  • upravuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Mimořádné opatření k testování žáků ve školách:

  • upravuje podmínky testování dětí v mateřských školách, při dosažení příznivého epidemiologického vývoje (hodnota 7denní incidence nových případů pod hranicí 100 na 100 tisíc obyvatel)

Mimořádné opatření k testování studentů vysokých škol:

  • stanovuje podmínky testování vybraným studentům vysokých škol, kterým je umožněno navštěvovat výuku (platnost od 24. dubna 2021)

Mimořádné opatření k omezení provozu škol a školských zařízení:​​​​​​​

  • definuje podmínky provozu škol a školských zařízení (platnost od 26. dubna 2021)