(ALL) Zřízení Informačního centra v souvislosti s události dopravní nehoda dvou autobusů na D2

Činnost informačního centra bude k 15:00 18. 7. 2023 ukončena.

The work of the emergency information centre will be ended by the date of 18.7.; 3p.m

Das Informationszentrum stellt um 15:00 Uhr am 18. 7. 20233 seinen Betrieb ein.

Hasičský záchranný sbor JHM zřídil z důvodů množících se dotazů na linky tísňového volání  Informační centrum. Jedná se o telefonní linku pro informování rodinných příslušníků a blízkých osob o osobách zasažených touto mimořádnou událostí. Číslo na Informační centrum je – 950 640 000.

Na lince nebudou podávány obecné informace k události, ani nebudou zodpovídány dotazy novinářů!

 

The Fire and Rescue Services of the South Moravian Region has established information centre due to many emergency calls regarding the traffic accident. This information centre is dedicated to help inform family members affected by the emergency situation. Phone number is: 950 640 000

This line is not dedicated to answer any questions from journalists.

 

Wegen Aufgrundder zunehmenden Anzahl Fragen zu Notrufnummeren richtet Feuewehren Sudmahren eine Informationenstelle ein. Diest ist eine Telefonnummer zur Information von Familienagehorigen und Angehorigen sowie Personen, die von diesem aussergewohnlichen Ereignis betroffen sind.

Informationstelllenummer: 950 640 000.

Informationstellnummer ist nicht weder allgemeine Informationen uber die Veranstaltung bereitgestellt, eben so Fragen von Jurnalisten beantwortet wird nicht.