(BRE, HOD, VES) Prodloužení kontrol na vnitřních hranicích se Slovenskem

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje předává k dispozici opatření obecné povahy, kterým se opětovně prodlužují dočasně znovu zavedené kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem.

Od 4. října 2023 Policie České republiky v souvislosti s prudkým nárůstem nelegální sekundární migrace, zvýšenou aktivitou organizovaných skupin převaděčů a zhoršení migrační a bezpečnostní situace na vnějších hranicích EU provádí kontroly po celé délce úseku vnitřních hranic České republiky se Slovenskou republikou flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.

Tímto se prodlužuje platnost opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 4. října 2023 Č. j.: MV-162053-2/OAM-2023 do 2. února 2024 23:59. 

Obecní úřady obcí, jejichž správních obvodů se opatření týká, mají podle § 173 odst. 1 správního řádu povinnost zveřejnit opatření na úřední desce.