(BRE, HOD, VES) Prodloužení kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje předává k dispozici opatření obecné povahy, kterým se prodlužují dočasně znovu zavedené kontroly na vnitřních hranicích se Slovenskem.

Od 4. října 2023 Policie České republiky bude v souvislosti s prudkým nárůstem nelegální sekundární migrace, zvýšenou aktivitou organizovaných skupin převaděčů a zhoršení migrační a bezpečnostní situace na vnějších hranicích EU provádět kontroly po celé délce úseku vnitřních hranic České republiky se Slovenskou republikou flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.

Obecní úřady obcí, jejichž správních obvodů se opatření týká, mají podle § 173 odst. 1 správního řádu povinnost zveřejnit opatření na úřední desce.