(IVA, ROS, MKR, ZNO) Svoz exspirované jodové profylaxe z obcí v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany

Na základě § 15 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události a dohody s GŘ HZS ČR a dotčeným KrÚ, bude exspirovaný jodid draselný (KI) v zóně havarijního plánování JE Dukovany v Jihomoravském kraji přebírat Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

jak bylo při distribuci KI avizováno, také sběr již prošlých tablet KI bude realizovat HZS JmK. 

Na základě množících se dotazů připomínáme, že k exspiraci dochází 3/2018, proto do této doby bude nechán prostor na vyřešení předání a případný sběr prošlých tablet od občanů.

Po tomto datu proběhne ze strany HZS JmK zjišťování množství exspirovaných tablet shromážděných na obci a následně bude HZS JmK řešit jejich stažení a předání k likvidaci.

Prosíme opět o trpělivost a spolupráci při sběru exspirovaného jodidu draselného z obcí v ZHP JE Dukovany. S případnými dotazy se obracejte na:

kpt. Mgr. Martinu Koubovou

+420 950 630 181

+420 777 364 591

martina [dot] koubova [at] firebrno [dot] cz