(IVA, ROS, MKR, ZNO) Svoz exspirované jodové profylaxe z obcí v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany

Na základě § 15 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události a dohody GŘ HZS ČR a dotčeným KrÚ, bude exspirovaný jodid draselný (KI) v zóně havarijního plánování JE Dukovany v Jihomoravském kraji přebírat Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

jak bylo při distribuci KI avizováno, také sběr již prošlých tablet KI bude realizovat HZS JmK. 

Vzhledem ke skutečnosti, že obdržení nového jodidu draselného nebylo podmiňováno odevzdání jodidu exspirovaného, HZS JmK zjišťuje zájem z Vaší strany o jeho svoz.

Do 7. 10. 2022 žádáme o informaci na e- mail níže uvedené kontaktní osobě:

  • zda jste shromáždili nějaký exspirovaný KI (i v případě záporné odpovědi prosíme o tuto informaci),
  • odhadované množství (krabice/paleta apod.),
  • zda jste někteří ochotni, po vzájemné domluvě, spojit vyzvednutí prošlého jodidu společně s jinou obcí (pokud ano, s jakou/u koho bude vyzvednuto) - např. obec A se spojí s obcí B, obec A zaveze prošlý KI do obce B, HZS si přijede pro KI do obce B.

Na základě výše uvedeného zjištění sestaví HZS JmK plán trasy k vyzvednutí exspirované jodové profylaxe. V následujících dnech po 7. 10. 2022 budou osloveni příslušníkem HZS JmK ti z vás, kteří budou mít připraven exspirovaný jodid draselný za sebe nebo i spřátelené obce - bude s Vámi řešit čas a místo vyzvednutí.

S případnými dotazy se obracejte na:

plk. Mgr. Martinu Koubovou

950 630 181

martina [dot] koubova [at] firebrno [dot] cz (martina[dot]koubova[at]firebrno[dot]cz)martina [dot] koubova [at] firebrno [dot] cz ()

Svozem exspirované KI a následným předáním na ČEZ, a. s. k likvidaci, by měl být celý dlouhodobý proces obměny (započatý již v loňském roce zjišťováním množství KI pro Vaši obec) pro další období završen.

Děkujeme Vám proto jménem HZS JmK za vstřícnost, trpělivost a spolupráci.