(KYJ, HUS, BRE) Informace pro občany o kontaminaci vodního toku Trkmanka (aktualizace 11.6. v 8:00)

HZS JHM informuje, že při hasebních pracích v průmyslovém areálu ve Ždánicích došlo k odtoku hasební vody do vodního toku Trkmanka.  Dle sdělení České inspekce životního prostředí by neměli občané v žádném případě používat vodu z vodního toku Trkmanka (od Ždánic níže po toku), a to ani pro hospodářské účely. Rovněž by do vody neměli vstupovat a preventivně by ani neměli chodit do její blízkosti, kdy výše uvedené platí i pro domácí zvířata.