Propagační a další materiály

Kompletní brožura projektu "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí" ke stažení

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje nabízí volně ke stažení brožuru projektu "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí", obsahující všechna témata tohoto projektu. 

Upozorňujeme, že brožura je aktuální k datu jejího vydání, t. j. duben 2017. Témata v aktuálním znění jsou uvedeny v přehledu témat.

pdf.pngVase_cesty_k_bezpeci_2019.pdf

Materiály k využití do místního tisku

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje zpracoval zkrácené verze vybraných témat projektu "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí" za účelem zveřejnění v místním tisku (zpravodaje, měsíčníky apod.).

Nabízíme Vám možnost zveřejnit tato témata ve Vašich zpravodajích (za těchto podmínek: neměnit obsah a smysl, nezneužívat obrázky a fotografie k jinému účelu, uvést, že se jedná o materiál HZS JmK).

Přehled vydaných témat:

Dokument typu docxS KRIZPORTem vás nezaskočí žádná mimořádná událost

Dokument typu docxJak správně nahlásit mimořádnou událost

Dokument typu docxJaký signál vás varuje v případě nebezpečí

Dokument typu docxJak postupovat, je-li nařízena evakuace

Dokument typu docxJakým hasicím přístrojem co hasit

Dokument typu docxProč je dobré mít doma nainstalované hlásiče požáru

Dokument typu docxJak předcházet požárům od svíček a zábavní pyrotechniky

Dokument typu docxJak je to s čištěním a kontrolami spalinových cest

Dokument typu docxJak předcházet otravám způsobených oxidem uhelnatým

Dokument typu docxCo dělat po požáru v domácnosti

Dokument typu docxJak předcházet požáru v přírodě

Dokument typu docxJak se správně zachovat při průjezdu vozidel záchranářů

Použité obrázky a fotografie:

Dokument typu zipObrázky a fotografie

Letáčky

Dále nabízíme ke stažení a využití ve vaší obci a na akcích pro veřejnost i letáčky, které Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje zpracoval z témat projektu "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí":

pdf.png Letáček - KRIZPORT.pdf

pdf.png Letáček - 01. Tísňové linky.pdf

pdf.png Letáček - 02. Dopravní nehoda.pdf

pdf.png Letáček - 03. Požár automobilu.pdf

pdf.png Letáček - 04. Hlásiče požáru.pdf

pdf.png Letáček - 05. Hasicí přístroje.pdf

pdf.png Letáček - 06. Předcházení požárům.pdf

pdf.png Letáček - 07. Vytápění.pdf

pdf.png Letáček - 08. Zásady chování při požáru v domácnosti.pdf

pdf.png Letáček - 09. Zásady chování po požáru v domácnosti.pdf

pdf.png Letáček - 10. Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě.pdf

pdf.pngLetáček - 11. Vozidla s právem přednostní jízdy

pdf.pngLetáček - 12. Sirény

pdf.pngLetáček - 13. Evakuace

pdf.pngLetáček - 14. Evakuační zavazadlo

pdf.pngLetáček - 15. Nebezpečné látky v domácnosti

pdf.pngLetáček - 16. Únik oxidu uhelnatého

pdf.pngLetáček - 17. Únik zemního plynu

pdf.pngLetáček - 18. Únik nebezpečné látky při přepravě

pdf.pngLetáček - 19. Únik nebezpečné látky z objektu

pdf.pngLetáček - 20. Improvizovaná ochrana

pdf.pngLetáček - 21. Únikové cesty

pdf.png Letáček - 22. Povinnosti vůči hasičům

pdf.png Letáček - 23. Rizika v dopravě

pdf.png Letáček - 24. Blackout

pdf.png Letáček - 25. Povodně

pdf.png Letáček - 26. Extrémní klimatické jevy

pdf.png Letáček - 27. Orientace v krajině

pdf.png Letáček - 28. Rizika v přírodě

pdf.png Letáček - 29. Pitná voda

pdf.png Letáček - 30. Co mít doma pro přežití