15 Duben 2014

(ALL) Nebezpečné látky

HZS JMK informuje, že do veřejné části portálu KRIZPORT, do části Ohrožení nově doplnil popis nebezpečných látek (NL), se kterými se lze v Jihomoravském kraji nejčastěji setkat. Odkazy na jednotlivé NL jsou uvedeny i ve zdrojích ohrožení.

2 Leden 2014

(KrÚ, HZS, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, IVA, MKR, ROS, ZNO) Příručka pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Dukovany 2014-2015

V části Dokumenty / Příručky si můžete stáhnout novou Příručku pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Dukovany. Příručku vytvořil ČEZ a.s. ve spolupráci s orgány krizového řízení Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Doporučujeme občanům v zóně havarijního plánování JE Dukovany si…

30 Prosinec 2013

Směrnice MV a pomůcka krizového řízení k vedení evidence o přechodných změnách pobytu osob za krizových stavů (2013)

Směrnice MV a pomůcka krizového řízení k vedení evidence o přechodných změnách pobytu osob za krizových stavů (2013)

Prezentace ke směrnici:

Odkaz na aplikaci:

http://rpp.izscr.cz/

12 Prosinec 2013

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (2013)

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (2013)

24 Říjen 2013

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2013)

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2013)

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 byla schválena Usnesením vlády ČR č. 805 ze dne 23.10.2013.

Ochrana obyvatelstva - koncepce 2020-2030.pdf

Ministerstvo vnitra – generální…

2 Srpen 2012

Metodika ke zpracování Plánu nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji (2012)

Metodika ke zpracování Plánu nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji (2012)
2 Srpen 2012

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (2009)

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (2009)
2 Srpen 2012

Metodická pomůcka pro starosty obcí k problematice zajištění požární ochrany (2004)

Metodická pomůcka pro starosty obcí k problematice zajištění požární ochrany (2004)

PO_metodika_pro_starosty_k_zaj_poz_ochrany_2004.pdf

27 Únor 2012

Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro právnické a podnikající fyzické osoby (2009)

Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro právnické a podnikající fyzické osoby (2009)

HOPKS_vyzadovani_a_planovani_ND_PPFO_2009.pdf

27 Únor 2012

Metodika plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro Ústřední správní úřady, krajské úřady, HZS krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností (2013)

Metodika plánování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro Ústřední správní úřady, krajské úřady, hasičské záchranné sbory krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností (2013)

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ