12 Květen 2014

(ALL) Zásady provádění evakuace v Jihomoravském kraji

Z důvodu sjednocení postupů při provádění evakuace při mimořádných událostech a krizových situacích HZS JMK a Krajský úřad JMK dávají k dispozici ke stažení "Zásady provádění evakuace v Jihomoravském kraji" (dále jen "zásady").

15 Duben 2014

(ALL) Nebezpečné látky

HZS JMK informuje, že do veřejné části portálu KRIZPORT, do části Ohrožení nově doplnil popis nebezpečných látek (NL), se kterými se lze v Jihomoravském kraji nejčastěji setkat. Odkazy na jednotlivé NL jsou uvedeny i ve zdrojích ohrožení.

2 Leden 2014

(KrÚ, HZS, ZZS, PČR, KVS, KHS, KVV, IVA, MKR, ROS, ZNO) Příručka pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Dukovany 2014-2015

V části Dokumenty / Příručky si můžete stáhnout novou Příručku pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Dukovany. Příručku vytvořil ČEZ a.s. ve spolupráci s orgány krizového řízení Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Doporučujeme občanům v zóně havarijního plánování JE Dukovany si…

30 Prosinec 2013

Směrnice MV a pomůcka krizového řízení k vedení evidence o přechodných změnách pobytu osob za krizových stavů (2013)

Směrnice MV a pomůcka krizového řízení k vedení evidence o přechodných změnách pobytu osob za krizových stavů (2013)

Prezentace ke směrnici:

Odkaz na aplikaci:

http://rpp.izscr.cz/

12 Prosinec 2013

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (2013)

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (2013)

24 Říjen 2013

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2013)

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2013)

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 byla schválena Usnesením vlády ČR č. 805 ze dne 23.10.2013.

Ochrana obyvatelstva - koncepce 2020-2030.pdf

Ministerstvo vnitra – generální…

2 Srpen 2012

Metodika ke zpracování Plánu nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji (2012)

Metodika ke zpracování Plánu nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji (2012)
2 Srpen 2012

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (2009)

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (2009)
2 Srpen 2012

Metodická pomůcka pro starosty obcí k problematice zajištění požární ochrany (2004)

Metodická pomůcka pro starosty obcí k problematice zajištění požární ochrany (2004)

PO_metodika_pro_starosty_k_zaj_poz_ochrany_2004.pdf

27 Únor 2012

Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro právnické a podnikající fyzické osoby (2009)

Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro právnické a podnikající fyzické osoby (2009)

HOPKS_vyzadovani_a_planovani_ND_PPFO_2009.pdf

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ