2 Srpen 2012

Metodika ke zpracování Plánu nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji (2012)

Metodika ke zpracování Plánu nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji (2012)
2 Srpen 2012

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (2009)

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (2009)
2 Srpen 2012

Metodická pomůcka pro starosty obcí k problematice zajištění požární ochrany (2004)

Metodická pomůcka pro starosty obcí k problematice zajištění požární ochrany (2004)

PO_metodika_pro_starosty_k_zaj_poz_ochrany_2004.pdf

27 Únor 2012

Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro právnické a podnikající fyzické osoby (2009)

Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro právnické a podnikající fyzické osoby (2009)

HOPKS_vyzadovani_a_planovani_ND_PPFO_2009.pdf

27 Únor 2012

Metodika plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro Ústřední správní úřady, krajské úřady, HZS krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností (2013)

Metodika plánování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro Ústřední správní úřady, krajské úřady, hasičské záchranné sbory krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností (2013)
22 Únor 2012

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (2011)

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (2011)

HOPKS_Vyzadovani_vecnych_zdroju_2011.pdf

20 Leden 2012

Stanovení úkolů na rok 2012 v oblasti přenesené působnosti HOPKS pro JMK a ORP (2012)

Stanovení úkolů na rok 2012 v oblasti přenesené působnosti hospodářských opatření pro krizové situace pro Jihomoravský kraj a obce s rozšířenou působností (2012)

HOPKS_Hlavni_RD_JMK_2012.pdf

3 Leden 2012

Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby (SIVS) (2012)

Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby (SIVS) (2012)

SIVS_smernice_2012.pdf

23 Prosinec 2011

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti (2011)

Metodika zpracování plánů krizové připravenosti (2011)

PKP_metodika_2011.pdf

21 Prosinec 2011

15. Ostatní nebo komplexní dokumenty

Bezpečnostní strategie České republiky (2015) Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech (2013) Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby (SIVS) (2012) Metodický pokyn č. 1/2009 k limitům využití dobrovolnické služby u osob v hmotné nouzi (2009) Souvislosti zákona o…

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ