10 Srpen 2011

Pandemický plán ČR (2011)

Pandemický plán ČR (2011)

ZDR_Pandemicky_plan_CR_2011.pdf

10 Srpen 2011

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (2007)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (2007)

Vzdelavani_minimum_Bezpecnost_odbornik_UBRS23_2007.pdf

10 Srpen 2011

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2017)

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2017)

Koncepce vzdelavani OOB a KR (2017)

10 Srpen 2011

Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou (2002)

Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou (2002)

Voda_Nouzove_zdroje_vody_Metodika_MZE_2002.pdf

10 Srpen 2011

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k zajištění jednotného postupu samosprávních celků v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při MU a KS (2017)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a krizových…
10 Srpen 2011

Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací (2001)

Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací (2001)

Voda_Nouz_zasob_PV_Koncepce_MZE_2001.pdf

10 Srpen 2011

Operační manuál pro SLAK (slintavka a kulhavka) (2010)

Operační manuál pro SLAK (slintavka a kulhavka) (2010)

VET_Slintavka_Kulhavka-SLAK_Operacni_manual_SVS_2010.pdf

10 Srpen 2011

Opatření k ochraně hospodářských zvířat v okolí jaderných energetických zařízení a postup při jejich realizaci v případě vzniku radiační havárie (2008)

Opatření k ochraně hospodářských zvířat v okolí jaderných energetických zařízení a postup při jejich realizaci v případě vzniku radiační havárie (2008)

VET_Ochrana_zvirat_pri_RH_Opatreni_SVS_2008.pdf

10 Srpen 2011

Operační manuál pro aviární influenzu aktualizace 2011 (2011)

Operační manuál pro aviární influenzu (aktualizace 2011)

VET_Chripka_ptaku-AI_Operacni_manual_SVS_2011.pdf

10 Srpen 2011

Operační manuál pro aviární influenzu (2007)

Operační manuál pro aviární influenzu (2007)

VET_Chripka_ptaku-AI_Operacni_manual_SVS_2007.pdf

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ