9 Srpen 2011

Katalog doporučení a opatření v případě mimořádné události závažné z hlediska radiační ochrany (2003)

Katalog doporučení a opatření v případě mimořádné události závažné z hlediska radiační ochrany (2003)

Radiacni_ochrana_Katalog_opatreni_SUJB_2003.pdf

9 Srpen 2011

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (2007)

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (2007)

Prevence_zav_havarii_Zprac_zpravy_o_posouzeni_BZ_Metodika_MZP_2007.pdf

9 Srpen 2011

Metodický pokyn pro „Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a plnění obecných povinností právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“ (2006)

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro „Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a plnění obecných povinností právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o…
9 Srpen 2011

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (2006)

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (2006)

9 Srpen 2011

Koncepce požární prevence 2018 - 2021

Koncepce požární prevence 2018 - 2021

Pozarni_prevence_Koncepce.pdf

9 Srpen 2011

14. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (2005)

14. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (2005)

Povodne_ZVP_Plan_ochrany_uzemi_Metodika14_MZP_2005.pdf

9 Srpen 2011

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (1999)

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (1999)

Povodne_posuz_bezp_VD_za_povodne_MP4_MZP_1999_puv.pdf

9 Srpen 2011

Strategie ochrany před povodněmi v České republice (2000)

Strategie ochrany před povodněmi v České republice (2000)

Povodne_Ochrana_Strategie_MZP_2000.pdf

9 Srpen 2011

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010)

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření (2010)

Povodne_Ochrana_Koncepce_MZE-MZP_2010.pdf

9 Srpen 2011

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (2011)

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (2011)

Povodne_HPPS_Metodika_MZP_2011.pdf

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ