10 Srpen 2011

Operační manuál pro SLAK (slintavka a kulhavka) (2010)

Operační manuál pro SLAK (slintavka a kulhavka) (2010)

VET_Slintavka_Kulhavka-SLAK_Operacni_manual_SVS_2010.pdf

10 Srpen 2011

Opatření k ochraně hospodářských zvířat v okolí jaderných energetických zařízení a postup při jejich realizaci v případě vzniku radiační havárie (2008)

Opatření k ochraně hospodářských zvířat v okolí jaderných energetických zařízení a postup při jejich realizaci v případě vzniku radiační havárie (2008)

VET_Ochrana_zvirat_pri_RH_Opatreni_SVS_2008.pdf

10 Srpen 2011

Operační manuál pro aviární influenzu aktualizace 2011 (2011)

Operační manuál pro aviární influenzu (aktualizace 2011)

VET_Chripka_ptaku-AI_Operacni_manual_SVS_2011.pdf

10 Srpen 2011

Operační manuál pro aviární influenzu (2007)

Operační manuál pro aviární influenzu (2007)

VET_Chripka_ptaku-AI_Operacni_manual_SVS_2007.pdf

10 Srpen 2011

Zásady pro veterinární činnost v průběhu záplav (2010)

Zásady pro veterinární činnost v průběhu záplav (2010)

VET_Cinnost_pri_zaplavach_Zasady_SVS_2010.pdf

10 Srpen 2011

Zásady pro veterinární činnost v případě havárie při přepravě (2010)

Zásady pro veterinární činnost v případě havárie při přepravě (2010)

VET_Cinnost_havarie_pri_preprave_Zasady_SVS_2010.pdf

10 Srpen 2011

Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva v České republice po roce 2010 (2010)

Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva v České republice po roce 2010 (2010)

Varovani_Zasady_rozvoje_JSVI_GRHZS_2010.pdf

10 Srpen 2011

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 15.4.2008 k realizaci technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění (2008)

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 15.4.2008 k realizaci technických požadavků na koncové prvky varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění (2008)

Varovani_prvky_Tech_pozadavky_Pokyn15_GRHZS_2008.pdf

10 Srpen 2011

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu (2009)

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu (2009)

Terminologicky_slovnik_KRO_MV_2009.pdf

10 Srpen 2011

Skripta Příprava starostů obcí Jihomoravského kraje 2015 (HZS JMK) (2015)

Skripta Příprava starostů obcí Jihomoravského kraje 2015 (HZS JMK) (2015)

Skripta_skoleni_starostu_2015.pdf

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ