9 Srpen 2011

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury (2006)

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury (2006)

Obnova_majetku_Metodika_MMR_2006.pdf

9 Srpen 2011

Zásady pro zřizování záložních krizových pracovišť (2006)

Zásady pro zřizování záložních krizových pracovišť (2006)

Kriz_pracoviste_zalozni_Zasady_zrizovani_MO-MV-UV_2006.pdf

9 Srpen 2011

Zelená kniha o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (2005)

Zelená kniha o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (2005)

Kriticka_infrastruktura_Evropsky_program_ochrany_Zelena_kniha_2005.pdf

9 Srpen 2011

Směrnice rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008)

Směrnice rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (2008)

Kriticka_infrastruktura_Evropska_Smernice_Rady_2008.pdf

9 Srpen 2011

Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické infrastruktury (2009)

Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národní program ochrany kritické infrastruktury (2009)

Kriticka_infrastruktura_CR_Komplex_strategie_a_Nar_program_ochrany_2009.pdf

9 Srpen 2011

Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro orgány krizového řízení kraje (2011)

Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro orgány krizového řízení kraje (2011)

HOPKS_Regulacni_opatreni_Metodika_SSHR_2011.pdf

9 Srpen 2011

Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky (2007)

Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky (2007)

Cviceni_OrganuKR_Zasady_pripravy_provedeni_MV_2007.pdf

9 Srpen 2011

Metodika pro JSDH obcí pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení JSDH obcí, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2011)

Metodika pro JSDH obcí pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení JSDH obcí, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2011)

Cviceni_JSDHO_Metodika_Pokyn44_HZSJMK_2011.pdf

9 Srpen 2011

Metodika zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení (2007)

Metodika zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení (2007)

Cviceni_IZS_ZdravZarizeni_Metodika6_MZd_2007.pdf

9 Srpen 2011

Postup pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2012)

Postup pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2012)

Cviceni_IZS_Postup_Pokyn133_HZSJMK_2014.pdf

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ